تعداد مقالات: 186
76. تحلیل مجموعه کتاب‌های «زبان فارسی» از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-68

مهین‌ناز میردهقان؛ فرزان سجودی؛ حمید آقایی


77. کارکردهای زبانی: واکاوی نیازهای زبانیِ کارکردیِ فارسی‏ آموزان

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-37

افسانه غریبی؛ رضا مراد صحرایی


79. طراحی آزمون مهارت نوشتاری ویژه ی غیرفارسی زبانان: راهکارها و تحلیل خطاها

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-64

لیلا گلپور


80. The First Corpus-Based Persian Academic Word List:Development and Pedagogical Implications

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-64

Reza Rezvani؛ Abbas Gholtash؛ Gerannaz Zamani


81. ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایه ی رویکرد دستورآموزشی

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-68

محمد جواد هادی زاده؛ محمد جواد مهدوی؛ رضامراد صحرایی؛ علی علیزاده


82. آزمون چندگزینه‌ایِ شنیدن: مقایسه‏ ی تأثیر ارائه ‏ی گزینه‏ ها در دو قالب نوشتاری و گفتاری

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-68

بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ امیررضا وکیلی‌فرد؛ لیلا گلپور


83. تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر رویکرد ساخت گرایی بر میزان یادگیری واژه ‏های پایه‌ی فارسی

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-64

سیّد رسول عمادی؛ امیررضا وکیلی‌فرد؛ علی‌رضا کاووسی


84. سطح‌بندی‌ متون پزشکی فارسی برای‌ غیر فارسی‌زبانان: انگاره‌ای برپایه ی دستور نظام‌مند- نقش‌گرای هلیدی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-74

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ فردوس آقا گل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


86. طراحی انگاره‌ی نظری برنامه‌ی درسی با رویکرد کارآفرینی برای درس فارسی دوره‌ی ابتدایی

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-76

آسیه السادات مدرسی سریزدی؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ قدسی احقر


87. رویکرد مفهومی- نقشی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-92

رضامراد صحرایی؛ معصومه استاجی؛ مروارید طالبی


88. خطاهای نحوی عرب‏ زبانان در یادگیری زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-86

رضوان متولیان نائینی؛ عباس استوار ابرقوئی


89. معرفی هَیَجامَد و بررسی تأثیر آن در غرقگی و سبک‌های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-82

شیما ابراهیمی؛ رضا پیش‌قدم؛ اعظم استاجی؛ سید امیر امین‌یزدی


91. واکاوی نیازهای عمومی زبانی فارسی آموزان

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-78

افسانه غریبی


92. ابزارهای آموزش زبان فارسی در محیط مجازی: از طراحی تا اجرا

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-82

امیررضا وکیلی‏فرد؛ محمد امین مهدوی؛ مهدی خدادادیان


93. واکاوی خطاهای تلفظی تاجیکی‌زبانان براساس ساخت هجایی فارسی ایران و فارسی تاجیکی از منظر نظریه‌ی بهینگی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-90

احمد صفارمقدم؛ شهره سادات سجادی


96. تأثیر بازخوردهای اصلاحی مدرسان بر مهارت خواندن، اضطراب و نگرش فارسی آموزان غیرایرانی: روش تلفیقی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-81

افسانه غنی‌زاده؛ معصومه مریخی سالانقوچ؛ صفورا جاهدی زاده


97. ارزشیابی برنامه‌ی درسی مراکز آموزش زبان فارسی از منظر فارسی ‏آموزان غیرایرانی

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-87

شهره سادات سجادی؛ رضا مراد صحرایی


98. Exploring Bloom’s Revised Taxonomy of Educational Objectives in TPSOL Textbooks

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-93

Saman Ebadi؛ Vida Mozafari


99. مقایسه‏ ی درک بندهای موصولی پیچیده در کودکان نارساخوان و سالم فارسی زبان

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-90

بهاره حائری کرمانی؛ رحیمه روح پرور؛ ناهید فخرشفائی