تعداد مقالات: 188
126. بسامد تکرار زمان‌های دستوری در گفتار و نوشتار فارسی: در جستجوی اولویت‌های آموزشی دستور برای فارسی ‏آموزان

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-99

امیر رضا وکیلی فرد؛ احمد کولی وندی؛ علی فاطمی منش


127. مقایسه‏ ی واژه های پایه‌ی زبان فارسی در شش پژوهش

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-134

رضامراد صحرایی؛ مروارید طالبی؛ امیرحسین مجیری


129. ارزیابی دستور آموزشی در کتاب‏های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‏ زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-141

والی رضایی؛ آمنه کوراوند


130. خطاهای نحوی تالشی‌زبان‌ها در کاربرد زبان فارسی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 117-135

مجتبی منشی‌زاده؛ کیومرث خان‌بابازاده


131. تأثیر استفاده از تصویر در افزایش دانش واژگانی فارسی‏ آموزان خارجی؛ مطالعه‏ ی موردی فارسی‏ آموزان کره ‏ای

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-138

فهیمه قپانداری بیدگلی؛ سیّد محمد ضیاحسینی


132. سنجش رغبت فارسی‌آموزان غیرایرانی به ادبیات فارسی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-116

مهرداد اصغرپور ماسوله؛ حسن ذوالفقاری؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ زهرا عباسی


133. تأثیر پیشینه ی زبانی و جنسیت بر میزان انگیزش در فارسی ‏آ‏موزان غیرایرانی در طول یادگیری زبان فارسی

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-126

زهرا عباسی؛ هادی یعقوبی نژاد


135. تأثیر رویکرد تکلیف‌محور و انگاره‌ی اندرسون بر درک متون اسلامی

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-142

مهین ‏ناز میردهقان؛ نگار داوری اردکانی؛ طاهره عبداللهی پارسا


136. مهارت های شنیداری فارسی‌آموزان غیرایرانی: مقایسه ی کلاس‌های مجازی و حضوری

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-138

احمد صفارمقدم؛ شهره مختاری؛ محمد سعیدنیا


137. رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-136

حمیدرضا برابری؛ عطیه کامیابی گل؛ محمود الیاسی


138. بندهای موصولی توصیفی و توضیحی: نگاهی تحلیلی بر توالی فراگیری بندهای موصولی فارسی آموزان غیر ایرانی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-136

شهره سادات سجادی؛ رضامراد صحرایی


139. An Investigation into Research Methodology and Research Orientation of the Studies Published in Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 121-140

Rahman Sahragard؛ Hussein Meihami


140. مبانی تهیه و تدوین آزمون مهارتی فارسی(آمفا)

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 123-150

رضا مراد صحرایی؛ سیّد اکبر جلیلی


141. ترکیب‎های قالبی فارسی و کارکردهای متنی آنها در نگارش

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 123-150

سعیده شمسائی؛ محمدرضا هاشمی


142. هوش فرهنگی و یادگیری مهارت‏های زبان فارسی در فارسی ‏آموزان غیرایرانی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-142

مهدی خدادادیان؛ سید مهدی ابطحی


143. تأثیر آموزش شبکه‏های واژگانی بر درک مطلب فارسی‏آموزان غیر ایرانی

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-161

شهلا رقیب‏دوست؛ رویا جدیری جمشیدی


144. طراحی یک بسته‏ ی الکترونیکی برای بهبود آموزش و سنجش واژگان پایه‏ ی زبان فارسی

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-154

زری سعیدی؛ حسنیه شرفی‏ نژاد


145. مهارت درک خواندن فارسی‏ آموزان غیرایرانی: مطالعه ‏ی تأثیر کاربرد متون ساده شده‏ ی‏ گلستان بر آن

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-152

یداله شکری؛ شهرام نقش بندی؛ عصمت اسماعیلی؛ زهرا استادزاده


146. تأثیر راهبرد ترجمه بر خطاهای دستوری و واژگانیِ فارسی‌آموزان چینی در نگارش به زبان فارسی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-161

سیّد اکبر جلیلی؛ سیّد مهدی ابطحی؛ مهدی خدادادیان


147. مقایسه متون فیزیولوژی گایتون و فارسی ویژه‌ی پزشکی: تحلیلی پیکره-بنیاد

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-163

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ فردوس آقا گل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


148. آموزش زبان فارسی به لاری‏ زبانان بر مبنای تحلیل مقابله‌ای و روش تکلیف‌محور

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 139-164

مهین ناز میردهقان؛ بهزاد مریدی؛ محمد اورنگ


149. عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری رایانه و فناوری در‏ آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-170

زری سعیدی؛ شهره‌ سادات سجادی


150. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-123