تعداد مقالات: 188
176. بررسی رابطه ی متن و تصویر در درسنامه ی آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه ی مارش و وایت: مطالعه ی موردی مجموعه ی 4 جلدی زبان فارسی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 233-250

حبیب احمدی؛ سعید یزدانی؛ زهرا باباسالاری؛ علی ربیع


177. بررسی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده با یادگیری زبان فارسی به وسیله ی کودکان آذری زبان

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-257

وحید نژاد محمّد؛ مهدی نجاری؛ مهسا سلیمانزاده


179. ترجمه چکیده ها به زبان انگلیسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 259-271


181. تحلیل کاربردشناختی کتاب آموزش نوین زبان فارسی بر اساس اصول گرایس

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-70

حسین رضویان؛ تمنا الهی پناه


182. بررسی تاثیرات تداخل واژه‌های عربی بر یادگیری فارسی‌آموزان عربی‌زبان

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-89

هبه عیسی؛ لیلا گل پور؛ فرشید ترکاشوند


183. تحلیل محتوای کتاب‌‌‌های نگارش فارسی دوره‌‌‌ی دوم ابتدایی بر اساس پیوستار نوشتن

دوره 9، شماره دو- پیاپی 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 87-113

عبدالحسین حیدری


184. بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مهارت‌های نوشتاری دانش‏ آموزان از دیدگاه معلمان

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-106

منصوره قربانی؛ مهناز جلالوندی؛ حمید رضا دولت آبادی


186. واکاوی دستوری نوشتار فارسی‌آموزان چینی سطح فرومیانی (A2): تحلیلی بر پایه‌ی دستور مقوله و میزان

دوره 9، شماره دو- پیاپی 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 115-136

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ حمیده پولادستون


187. بررسی تصاویر درسنامه آموزش زبان فارسی بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-148

حبیب احمدی؛ زهرا باباسالاری؛ سعید یزدانی؛ علی ربیع


188. انتقال آوایی در گفتار فارسیِ فارسی‌آموزان چینی با تمرکز بر فضای واکه‌ای

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 149-176

سعیده زارع؛ مهدی صفایی‌قلاتی؛ ناهید یاراحمدزهی