کلیدواژه‌ها = آموزش زبان فارسی
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه روش‌های کلاسیک و روش‌های مبتنی بر اندازه‌های آماری پیکره‏بنیاد در استخراج خودکار واژه‌های پایه علوم پزشکی به روش بسامدی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 227-244

زهره ذوالفقار کندری؛ طیبه موسوی میانگاه؛ بلقیس روشن


3. مهارت درک خواندن فارسی‏ آموزان غیرایرانی: مطالعه ‏ی تأثیر کاربرد متون ساده شده‏ ی‏ گلستان بر آن

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-152

یداله شکری؛ شهرام نقش بندی؛ عصمت اسماعیلی؛ زهرا استادزاده


4. ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-46

علی علیزاده؛ عطیه کامیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گل؛ طاهره وحیدی‌فردوسی


5. آغازه و پایانه‏ ی کلامی در درس‏نامه‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-116

علی ‏رضاقلی‏ فامیان


6. بررسی متون خوانداری مجموعه‌ی «فارسی بیاموزیم» بر اساس نقش‏های هفت‏گانه‌ی زبان از دیدگاه هلیدی

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 163-179

حدائق رضایی؛ محمّد علی‌پور


7. ابزارهای آموزش زبان فارسی در محیط مجازی: از طراحی تا اجرا

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-82

امیررضا وکیلی‏فرد؛ محمد امین مهدوی؛ مهدی خدادادیان


8. آموزش جمله‏های شرطی زبان فارسی به غیر فارسی‏زبانان:مقایسه‏ی دو روش تدریس ساختاری و تکلیف- محور

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-59

محمد دبیرمقدم؛ زهره صدیقی‏فر