کلیدواژه‌ها = نارساخوانی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‏ ی درک بندهای موصولی پیچیده در کودکان نارساخوان و سالم فارسی زبان

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-90

بهاره حائری کرمانی؛ رحیمه روح پرور؛ ناهید فخرشفائی


2. مقایسه‌ی رشد زبان گفتاری در دانش‌آموزان نارساخوان و عادی پایه‌‌ی اول تا سوم

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-52

مریم نوذری رابری؛ حیات عامری؛ مجتبی منشی زاده؛ ارسلان گلفام