تعداد مقالات: 174
51. ساخت آزمون خواندن برای دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی با استفاده از انگاره‌ی سنجش شناختی تشخیصی

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-30

حسن تقییان؛ ابراهیم خدایی؛ عباس بازرگان؛ علی مقدم زاده؛ مسعود کبیری


52. بررسی مشخصه‌های فای در گفتار فارسی‌آموزان و چالشی در رویکرد کمینه‌گرا

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-28

فریده حق‌بین؛ سارا کیانی


53. بررسی میزان انگیزش و جهت‌گیری فارسی‌آموزان ترکی‌زبان در یادگیری زبان فارسی

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-22

احمد فرشبافیان؛ اسماعیل صفائی اصل؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاعی؛ یوسف آرام


55. پیشرفت تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-20

جلال رحیمیان؛ زهره صدیقی فر


56. رابطه‏ی جنسیت و به کارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-59

امیررضا وکیلی فرد؛ شراره خالقی زاده


57. آموزش جمله‏های شرطی زبان فارسی به غیر فارسی‏زبانان:مقایسه‏ی دو روش تدریس ساختاری و تکلیف- محور

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-59

محمد دبیرمقدم؛ زهره صدیقی‏فر


58. تحلیل مجموعه کتاب‌های «زبان فارسی» از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-68

مهین‌ناز میردهقان؛ فرزان سجودی؛ حمید آقایی


59. بازخوردهای تصحیحی و پاسخ به آن‏ها در کلاس‏ های فارسی‏ آموزانِ خارجی

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-56

رضامراد صحرایی؛ مرضیه سادات اعتمادالاسلامی


60. کارکردهای زبانی: واکاوی نیازهای زبانیِ کارکردیِ فارسی‏ آموزان

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-37

افسانه غریبی؛ رضا مراد صحرایی


61. نقش واژگان بسامدی در ارزیابی مهارت واژگانی فارسی ‏آموزان

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-45

محمود بی جن خان؛ عباس نصری؛ شهره جلایی


63. تحلیل خطاهای نحوی فارسی‌آموزان اردوزبان

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-64

رضوان متولیان نائینی؛ رسول ملکیان


65. احساس غربت و سازگاری اجتماعی و رابطه‌ی آنها با یکدیگر در فارسی‌آموزان غیرایرانی

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-58

عبدالجواد احمدی؛ امیررضا وکیلی فرد؛ معصومه صفری کرهرودی


66. Corpus-Based Insights into Modeling a Level-Specific Persian Language Proficiency Test (PLPT): Development and Factor Structure of the PLPT Listening Tasks

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-42

Mahmood Bijankhan؛ Parvaneh Shayestefar


67. ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-46

علی علیزاده؛ عطیه کامیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گل؛ طاهره وحیدی‌فردوسی


68. ارزیابی تولیدات نوشتاری فارسی‌آموزان سطح پیشرفته: طراحی یک چارچوب جزیی‌نگر

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-56

سید اکبر جلیلی


69. مقایسه‌ی رشد زبان گفتاری در دانش‌آموزان نارساخوان و عادی پایه‌‌ی اول تا سوم

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-52

مریم نوذری رابری؛ حیات عامری؛ مجتبی منشی زاده؛ ارسلان گلفام


70. تحلیل فرایندهای کتاب‏ های آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‏ زبانان: مطالعه‏ ی موردی رویکرد نقش گرای نظام مند

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-38

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ لیلا الهیان


71. استنباط واژگانی و یادگیری کلمات: مقایسه ی تأثیر تمرین لغت و ارزشیابی پویای گروهی

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-44

خسرو بهراملو؛ سامان عبادی؛ عادل اسماعیلی


72. غلت سختکامی /j/ در نظام آوایی زبان فارسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

وحید صادقی؛ زهرا سبزعلی


73. بررسی سرعت ارتباط‌یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ی فارسی‌آموزان با فارسی‌زبانان

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-50

عطیه کامیابی گل؛ لیلا تابش فر


74. واکاوی نیازهای عمومی زبانی فارسی آموزان

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-78

افسانه غریبی


75. ابزارهای آموزش زبان فارسی در محیط مجازی: از طراحی تا اجرا

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-82

امیررضا وکیلی‏فرد؛ محمد امین مهدوی؛ مهدی خدادادیان