شناسنامه علمی فارسی شماره 18 شامل: مجوز تعیین اعتبار، معرفی شورای نویسندگان، اهداف و خط مشی، برگ درخواست اشتراک، فهرست مقالات

10.30479/jtpsol.2019.1854

عنوان مقاله [English]

Persian Scientific Bulletin, NO. 18