بازنمایی اصول انگاره‏ ی نیشن و مک‏ آلیستر در برنامه‏ های درسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏ زبانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان‌شناسی- دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار آموزشکاوی زبان فارسی- دانشگاه بین‏ المللی امام خمینی(ره)

3 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

برنامه­ی آموزشی، به مسائل مرتبط با یادگیری زبان، تجربه و هدف یادگیری، ارزش‏یابی و اهمیت روابط معلم و زبان­آموز می­پردازد. داشتن برنامه­ی آموزشی علمی، می­تواند ضامن موفقیت هر دوره‏ی آموزش زبان باشد. هدف پژوهش حاضر، معرفی انگاره­ای سازمان­یافته (نیشن و مک­آلیستر، 2010)، برای طراحی برنامه­ی آموزشیِ زبانی است. در این پژوهش، ابتدا مراحل طراحی برنامه­ی آموزشی بر پایه­ی این انگاره معرفی شده و سپس، میزان به‏کارگیری اصول آن انگاره در برنامه­ی درسی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره)، به عنوان نمونه­ای از مراکز آموزش زبان فارسی، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور، 20 اصل موجود در این انگاره، با در نظر گرفتن دانش مورد نیاز برای پاسخ‏گویی، در قالب سه پرسش‌نامه­ (معلم، زبان‌آموز، و پژوهشگر) پیاده شد. زبان­آموزان و معلمان، با توجه به تجربه­ی خود در کلاس­های زبان فارسیِ مرکز آموزش زبان فارسی به پرسش­ها پاسخ دادند و پژوهشگر، پرسش­نامه­ی خود را بر اساس تحلیل محتوای آموزشی سطح پیشرفته تکمیل کرد. آزمودنی­های پژوهش، 15 مدرّس آموزش زبان فارسی و 64 زبان­آموز سطح پیش­دانشگاهی همان مرکز بودند. تحلیل پاسخ‌­ها نشان داد که برنامه­ی درسی این مرکز، در سطح پیشرفته، به‌جز سه اصل بسامد، ادامه­ی پیشرفت، و آموزش­پذیری، از دیگر اصول این انگاره­ پیروی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Language Curriculum Design: Analyzing and evaluating the Syllabi of Teaching Persian to Non-Persian Speakers Based on the Nation and Macalister Model

نویسندگان [English]

  • Rezamorad Sahraei 1
  • Amirreza Vakilifard 2
  • Maryam Soltani 3
چکیده [English]

A Curriculum deals with all the aspects of language learning including experience and purpose of learning, evaluation, and teacher-student relationship. An accurately planned curriculum for instruction can basically guarantee the success of an educational course. The present study is aimed at introducing Nation & Macalister language curriculum design (2010). Doing so, the stages and principles for designing a language curriculum were explained and then the extent to which the principles are employed in the curriculum of Persian in Language Center of Imam Khomeini International University was analyzed. To do so, 20 principles of Nation and Macalister language curriculum were implemented in the form of three questionnaires (including teacher, learner and researcher). Applicants included 15 Persian teachers and 64 learners studying in pre-university at the Persian Language Center. Receiving the data from learners and teachers, the questionnaires were analyzed with regard to the content of advanced level. Findings showed that the curriculum of Persian Language Center met all principles of Nation and Macalister Design except frequency, keep moving forward, and teachability. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Syllabus
  • Need Analysis
  • Nation & Macalister Model
صحرایی، ر. (1391). انگاره ­ی زایشی فراگیری زبان (تأمّلی در ماهیت دستور کانونی و روند بازنمایی آن در زبان کودک). فصلنامه ­ی زبان­پژوهی دانشگاه الزّهرا. سال چهارم، شماره‌ی 7، صص: 145- 176.
گلّه­داری، م. (1387). درک مطلب شنیداری (ویژه­ی زبان­آموزان غیرایرانی) سطح مبتدی تا پیشرفته. تهران: انتشارات مهرآفرین.
گلّه­داری، م. (1388). نگارش و دستور زبان فارسی (ویژه­ی زبان­آموزان غیرایرانی) سطح پیشرفته. قزوین: انتشارات دانشگاه بین­المللی امام خمینی‌(ره).
میرزایی حصاریان، م. (1390). خواندن و درک مطلب متون فارسی برای فارسی­آموزان (سطح پیشرفته). قزوین: انتشارات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره).
نعمت‌زاده، ش. (1379). شناسایی واژگان پایه­ی دانش­آموزان ایرانی در دوره‌ی پیش دبستانی و ابتدایی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
 
Krahnke, K. (1987). Approaches to Syllabus Design for Foreign Language       Teaching. New Jersey: Prentice Hall Regents
Nation, I. S. P. (2003). Vocabulary.In D. Nunan (Ed.), Practical English Language Teaching. New York:McGraw-Hill.
Nation, I. S. P. & Macalister, J. (2010). Language Curriculum Design. New York: Routledge.
Richards, J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. New York: Cambridge University Press.
 
منابعی برای مطالعه‏ی بیشتر:
Craik, F. I. M. & Lockhart, R. S. (1972). Levels of Processing: A Framework for Memory Research.Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11: 671- 684.
Davis, P. & Pearse, E. (2000). Success in English Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Elley, W. & Mangubhai, F. (1981). The Impact of a Book Flood in Fiji Primary Schools. Wellington: NZCER.
George, H. V. (1962). On Teaching and "Unteaching.". ELT Journal,17(1): 16-20.
Higa, M. (1963). Interference Effects of Intralist Word Relationships in Verbal Learning. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 2: 170-175
Kachroo, J. N. (1962). Report on an Investigation into the Teaching of Vocabulary in the First Year of English. Bulletin of the Central Institute of  English, 2: 67-72.
Lado, R. (1957). Linguistic across Cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Naiman, N. et al. (1996). The Good Language Learner.Montreal: Ontario Institute for Studies in Education.     
Nation, I. S. P. (2000). Learning Vocabulary in Lexical Sets: Dangers and      Guidelines. TESOL Journal, 9)2(: 6- 10.
Nord, J. (1980). Developing Listening Fluency before Speaking: An Alternative Paradigm. System, 8(1):1-22.
Pienemann, M. & Johnston, M. (1987). Factors Affecting the Development of Language Proficiency. In D. Nunan (Ed.), Applying Second Language      Acquisition Research. AMEP, Sydney: National Curriculum Resource Centre. 
Ringbom, H. (1987). The Role of the First Language Learning.Clevedon:      Multilingual Matters. 
Saragi, T., Nation, I. S. P. & Meister, G.F. (1978). Vocabulary Learning and Reading. System, 6(2): 72-78.
Wong Fillmore, L. (1982).Instructional Language as Linguistic Input: Second Language Learning in Classrooms. In L. C. Wilkinson (Ed.), Communicating in the Classroom: Language, Thought and Culture.(Advances in the Study of Cognition Series). New York: Academic Press.