شناسنامه علمی فارسی فصلنامه شامل: شناسنامه فارسی، مجوز تعیین اعتبار فصلنامه و پایگاههای نمایه شده فصلنامه، معرفی شورای نویسندگان فصلنامه و مشاوران علمی، اهداف و خط مشی فصلنامه، برگ درخواست اشتراک فصلنامه، فهرست مطالب

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Scientific Bulletin, NO. 6