ارزشیابی برنامه‌ی درسی مراکز آموزش زبان فارسی از منظر فارسی ‏آموزان غیرایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هسته‏ ی پژوهش‏های بنیادی برای توسعه‏ ی آموزش زبان فارسی به خارجیان، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

2 مدیر هسته‏ ی پژوهش‏های بنیادی برای توسعه ‏ی آموزش زبان فارسی به خارجیان، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

چکیده

پیش­شرط طراحی یک برنامه‌ی درسی کارآمد و موفق، تحلیل محیط یادگیری/ آموزش، تحلیل نیازهای زبان‌آموزان و شناخت اهداف آن‌ها است. در حقیقت، نتایج این تحلیل­ها می­تواند مبنای تولید محتوای منابع آموزشی و تعیین­کننده‌ی رویه­ها و روندهای آموزشی باشد. در بسیاری از مراکز زبان­آموزی، معمولاً فرصت لازم برای انجام این تحلیل­ها پیش نمی­آید. در این شرایط، بهترین کار ارزشیابی­های دوره­ای است. ارزشیابی خود ابعاد گوناگونی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، سنجش میزان رضایت زبان‌آموزان است. در پژوهش حاضر، تلاش شده ‌است میزان رضایت­مندی فارسی­آموزان دو مرکز دهخدا (وابسته به دانشگاه تهران) و المهدی (وابسته به جامعه‏المصطفی العالمیه‌ی قم) از محتوا و برنامه‌ی درسی این دو مؤسسه بررسی شود. برای همین منظور، یک پرسشنامه‌ی محقق­ساخته بر اساس معیارهای بیلی (2009) و مجموعه­ای از معیارهای متداول در روانشناسی تربیتی طراحی شد. در پرسشنامه‌ی طراحی­شده که 80 فارسی­آموز خارجی به آن پاسخ دادند، معیارهایی از قبیل قابل­ فهم ­بودن مواد درسی، توجه به ارزشیابی تکوینی، توجه به زبان بومی زبان‌آموزان، انعطاف‌پذیری برنامه‌ی درسی، تطابق برنامه‌ی درسی با شرایط زبان­آموزان، لذت­بخش بودن مواد درسی، توجه به نیازهای حال و آینده‌ی زبان‌آموزان و تطابق برنامه‌ی درسی با سن آن‌ها مورد سنجش قرار گرفته است. تحلیل داده­ها نشان داد که میزان رضایت کلیِ فارسی­آموزان این دو مؤسسه از محتوا و برنامه‌ی درسی ارائه شده، حدود 50 درصد است. در این مقاله، ضمن معرفی انگاره‌ی برنامه­ریزی نیشن و مکالیستر (2010)، چند راهکار برای ارتقای برنامه‌ی آموزشی این مؤسسه‌ها پیشنهاد شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Curricula of Centers of Teaching Persian to non-Persian Speakers from the Learners' Perspective

نویسندگان [English]

  • Shohrehsadat Sajadi 1
  • Rezamorad Sahraei 2
1 ---
چکیده [English]

A prerequisite for designing an efficient and successful curriculum is the analysis of learning/teaching environment and the analysis of the learner’s needs and goals. The results of these analyses are vital for determining the content of instructional resources and adopting appropriate instructional procedures and processes. In many language teaching centers, there is usually no opportunity to carry out such analyses. In such conditions, the best option is to conduct periodic curriculum evaluation. Curriculum evaluation has various dimensions of which evaluation of the learner satisfaction is of special importance. In the present study, we tried to evaluate learner satisfaction in two Persian language teaching centers: Dehkhoda (affiliated to Tehran University) and Almahdi (affiliated to Almostafa Open University). For this purpose, a questionnaire was designed which drew on Bailey's (2009) criteria and some other criteria developed in educational psychology. The criteria included the understandability of learning materials, attention to formative assessment, attention to L1 of the learners, the curriculum flexibility, appropriateness of  the curriculum to learner conditions, enjoyability of learning materials, attention to learners' present and future needs, and apprpriatenes of the curriculum to the learners' age. 80 Persian learners answered the questionnaire. Results indicated that, in the two centers, the learners' satisfaction of content and curriculum was nearly 50 percent. Nation and Macalister's (2010) curriculum development model was consulted to offer suggestions for the improvement of curricula of Persian language teaching centers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Curriculum
  • teaching Persian to non-Persian speakers
  • language teaching centers
  • learner satisfaction
اریسی، م . (1377). بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی به خارجیان در ایران، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

سیف،ع. (1375). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. ویرایش ششم. تهران: نشر دوران.

ملکی،ح . (1380). برنامه ریزی درسی (تالیف). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

ملکی،ح . (1387). کتاب درسی ( طراحی و تالیف). ویرایش دوم. مشهد: پیام اندیشه.

صحرایی، ر. ، وکیلی‏فرد، ا. و سلطانی، م. (1392). بازنمایی اصول انگاره‌ی نیشن و مک آلیستر در برنامه‌های درسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، پژوهشنامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، سال دوم، شماره‌ی نخست.

Alduais, A. M. S. (2012). Analysis of ESP Syllabus: Analysing the Book Basic English for Computing as a Sample and Testing its Suitability for ESP Learners in Public and Private Yemeni and Saudi Arabian Universities.International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences2(11), 247.

Bailey, K. M. (2009). "Issues in Language Teacher Evaluation." In M. Long, and C.

Doughty (eds.) the Handbook of Language Teaching. Blackwell:pp 706-725. Edit

Beretta, A. (1986). Toward a methodology of ESL program evaluation. TESOL Quarterly, 20(1), 144-55.(http://tesol.aua.am/tqd_2000/tqd_2000/Tq_d2000/VOL_20_1.PDF#page=143)

Demir, Y., & Ertas, A. (2014). A Suggested Eclectic Checklist for ELT Coursebook Evaluation. Reading, 14(2).

Jones, S. (2009). A retrospective evaluation of a ELT coursebook for a Korean university conversation course. MA TESOL/TEFL, 3.

Gay, L. R. (1980). Educational Evaluation & Measurement: Competencies for analysis and application, CE Merrill Publishing Company.

Graves, K. (2014). “syllabus and curriculum design for second language teachingin Teaching English as a Second or Foreign Language: pp46-62. 

Krashen, S. D. (1985). The input hypothesis: Issues and implications. Addison-Wesley Longman Ltd.

Krashen, S. D. (1987). Applications of psycholinguistic research to the classroom. Ed. Long, Michael H., and Jack C. Richards. Methodology in TESOL: Book of Reading. New York: Newbury House, 33-44.

Lawrence, W. P. W. (2011). Textbook evaluation: A framework for evaluating the fitness of the Hong Kong new secondary school (NSS) curriculum (Doctoral dissertation, City University of Hong Kong).

Long, M. H. (1984). "Process and Product in ESL Program Evaluation" In TESOL Quarterly 18(3): pp 409-425.

Murray, D. E., & Christison, M. (2010). What English Language Teachers Need to Know II: Facilitating Learning. Routledge.

Nation, and Macalister.J. (2010). Language Curriculum Design: Routledge

Nunan, D. (2003). “Practical English Language Teaching”. McGraw-Hill/contemporary.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Research in nursing & health29(5), 489-497.

Richards, J. C. (2001). Curriculum  development in language teaching, Ernst Klett Sprachen.

Richards, J. C. and D. Nunan (1990). Second language teacher education, Cambridge University Press.

Richards, J. C. and R Schimit (1985). Dictionary Of Language Teaching& Applied Linguistics (third edition 2002). British library Cataloguing in Publication Data

Rodrigues, E. N. (2015). Curriculum Design and Language Learning: An Analysis of English Textbooks in Brazil.

Ross, S. J. (2009). "Program Evaluation" in  The Handbook of Language Teaching: pp 756-778.

Van Ek, J.A. and Alexander L. G. (1975). Threshold Level English. Oxford: pergamon Press.

 White, A. (2015). Evaluation of a ELT Coursebook Based on Criteria Designed by McDonough and Shaw. R etrieved from http://www. birmingham. ac. uk/Documents/college.