نویسنده = حاجی لو، تقی
تعداد مقالات: 1
1. اختلالات و الگوی بازگشت زبانی بیماران زبان‌پریش دوزبانه ترکی آذربایجانی-فارسی با آسیب زیرقشری

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-108

شهلا رقیب دوست؛ تقی حاجی لو