نویسنده = سعیدی، زری
تعداد مقالات: 2
1. عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری رایانه و فناوری در‏ آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-170

زری سعیدی؛ شهره‌ سادات سجادی


2. طراحی یک بسته‏ ی الکترونیکی برای بهبود آموزش و سنجش واژگان پایه‏ ی زبان فارسی

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-154

زری سعیدی؛ حسنیه شرفی‏ نژاد