نویسنده = کوراوند، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دستور آموزشی در کتاب‏های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‏ زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 117-141

والی رضایی؛ آمنه کوراوند