نویسنده = خالقی‏زاده، شراره
تعداد مقالات: 1
1. به‌کارگیری ساخت مجهول و وجه فعل در بندهای متممی: مقایسه‌ی فارسی‌آموزان چینی‌زبان و عربی‌زبان

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-29

محمدرضا پهلوان‏نژاد؛ شراره خالقی‏زاده