نویسنده = مختاری، شهره
تعداد مقالات: 1
1. مهارت های شنیداری فارسی‌آموزان غیرایرانی: مقایسه ی کلاس‌های مجازی و حضوری

دوره 4، شماره دو- پیاپی 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-138

احمد صفارمقدم؛ شهره مختاری؛ محمد سعیدنیا