نویسنده = رضا مراد صحرایی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانۀ مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی

دوره 10، شماره دو- پیاپی 22، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-19

حمید آقایی؛ مهین ناز میردهقان؛ رضا مراد صحرایی


2. تأثیر استفاده از مؤلفه‌های رده شناسی ترتیب واژه زبان فارسی و عربی بر یادگیری فارسی آموزان عرب زبان

دوره 9، شماره دو- پیاپی 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-23

محمد دبیرمقدم؛ رضا مراد صحرایی؛ ملهم الشاعر


3. تاثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-122

زهرا سادات حسینی؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ رضا مراد صحرایی؛ علی افخمی


4. بازنمایی اصول انگاره‏ ی نیشن و مک‏ آلیستر در برنامه‏ های درسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‏ زبانان

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-36

رضامراد صحرایی؛ امیررضا وکیلی‏ فرد؛ مریم سلطانی


5. مبانی تهیه و تدوین آزمون مهارتی فارسی(آمفا)

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 123-150

رضا مراد صحرایی؛ سیّد اکبر جلیلی