نویسنده = کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه
تعداد مقالات: 2
1. سطح‌بندی‌ متون پزشکی فارسی برای‌ غیر فارسی‌زبانان: انگاره‌ای برپایه ی دستور نظام‌مند- نقش‌گرای هلیدی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-74

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ فردوس آقا گل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


2. مقایسه متون فیزیولوژی گایتون و فارسی ویژه‌ی پزشکی: تحلیلی پیکره-بنیاد

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-163

محمد باقر میرزایی حصاریان؛ فردوس آقا گل زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام