نویسنده = مقدم زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت آزمون خواندن برای دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی با استفاده از انگاره‌ی سنجش شناختی تشخیصی

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-30

حسن تقییان؛ ابراهیم خدایی؛ عباس بازرگان؛ علی مقدم زاده؛ مسعود کبیری