نویسنده = خدادادیان، مهدی
تعداد مقالات: 4
1. هوش فرهنگی و یادگیری مهارت‏های زبان فارسی در فارسی ‏آموزان غیرایرانی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-142

مهدی خدادادیان؛ سید مهدی ابطحی


2. تأثیر راهبرد ترجمه بر خطاهای دستوری و واژگانیِ فارسی‌آموزان چینی در نگارش به زبان فارسی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-161

سیّد اکبر جلیلی؛ سیّد مهدی ابطحی؛ مهدی خدادادیان


3. ضرورت رویکرد نظام‌مند به آزمون‌سازی در زبان فارسی: مقایسه‌ی برآوردهای مدرّسان و واقعیتِ آماری

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-3

سیّد اکبر جلیلی؛ مهدی خدادادیان


4. ابزارهای آموزش زبان فارسی در محیط مجازی: از طراحی تا اجرا

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-82

امیررضا وکیلی‏فرد؛ محمد امین مهدوی؛ مهدی خدادادیان