نویسنده = جلالوندی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مهارت‌های نوشتاری دانش‏ آموزان از دیدگاه معلمان

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-106

منصوره قربانی؛ مهناز جلالوندی؛ حمید رضا دولت آبادی