نویسنده = ترکاشوند، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرات تداخل واژه‌های عربی بر یادگیری فارسی‌آموزان عربی‌زبان

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-89

هبه عیسی؛ لیلا گل پور؛ فرشید ترکاشوند