نویسنده = خان‌بابازاده، کیومرث
تعداد مقالات: 1
1. خطاهای نحوی تالشی‌زبان‌ها در کاربرد زبان فارسی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 117-135

مجتبی منشی‌زاده؛ کیومرث خان‌بابازاده