نویسنده = پهلوان‏نژاد، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بلاغت مقابله‏ای و بررسی فرا‏گفتمان در انشاهای توصیفی فارسی زبانان و فارسی آموزان عرب

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 79-100

محمدرضا پهلوان‏نژاد؛ بتول علی‏نژاد