نویسنده = متولیان نائینی، رضوان
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل خطاهای نحوی فارسی‌آموزان اردوزبان

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-64

رضوان متولیان نائینی؛ رسول ملکیان


2. خطاهای نحوی عرب‏ زبانان در یادگیری زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-86

رضوان متولیان نائینی؛ عباس استوار ابرقوئی