نویسنده = استوار ابرقوئی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. خطاهای نحوی عرب‏ زبانان در یادگیری زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم

دوره 2، شماره دو - پیاپی 4، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-86

رضوان متولیان نائینی؛ عباس استوار ابرقوئی