نویسنده = زندی، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. آزمون چندگزینه‌ایِ شنیدن: مقایسه‏ ی تأثیر ارائه ‏ی گزینه‏ ها در دو قالب نوشتاری و گفتاری

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-68

بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ امیررضا وکیلی‌فرد؛ لیلا گلپور