نویسنده = نوربخش، ماندانا
تعداد مقالات: 1
1. بازنماییِ دین در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-116

ماندانا نوربخش؛ داود ملک ‏لو