نویسنده = جلیلی، سیّد اکبر
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر راهبرد ترجمه بر خطاهای دستوری و واژگانیِ فارسی‌آموزان چینی در نگارش به زبان فارسی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-161

سیّد اکبر جلیلی؛ سیّد مهدی ابطحی؛ مهدی خدادادیان


2. ضرورت رویکرد نظام‌مند به آزمون‌سازی در زبان فارسی: مقایسه‌ی برآوردهای مدرّسان و واقعیتِ آماری

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-3

سیّد اکبر جلیلی؛ مهدی خدادادیان


3. مبانی تهیه و تدوین آزمون مهارتی فارسی(آمفا)

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 123-150

رضا مراد صحرایی؛ سیّد اکبر جلیلی