نویسنده = وکیلی فرد، امیررضا
تعداد مقالات: 2
1. واژه‌ در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان: پژوهشی پیکره‌بنیاد

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-26

کیومرث جهانگردی؛ مصطفی عاصی؛ آزیتا افراشی؛ امیررضا وکیلی فرد


2. احساس غربت و سازگاری اجتماعی و رابطه‌ی آنها با یکدیگر در فارسی‌آموزان غیرایرانی

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-58

عبدالجواد احمدی؛ امیررضا وکیلی فرد؛ معصومه صفری کرهرودی