نویسنده = صادقی، وحید
تعداد مقالات: 3
2. غلت سختکامی /j/ در نظام آوایی زبان فارسی

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

وحید صادقی؛ زهرا سبزعلی


3. Persian Sentence Stress Production by Mandarin Chinese Speakers

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-119

Vahid Sadeghi؛ Niloofar Mansoory Harehdasht