کلیدواژه‌ها = ---
تعداد مقالات: 4
1. The First Corpus-Based Persian Academic Word List:Development and Pedagogical Implications

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-64

Reza Rezvani؛ Abbas Gholtash؛ Gerannaz Zamani


2. Exploring Bloom’s Revised Taxonomy of Educational Objectives in TPSOL Textbooks

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-93

Saman Ebadi؛ Vida Mozafari


3. An Investigation into Research Methodology and Research Orientation of the Studies Published in Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 121-140

Rahman Sahragard؛ Hussein Meihami


4. Persian Sentence Stress Production by Mandarin Chinese Speakers

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-119

Vahid Sadeghi؛ Niloofar Mansoory Harehdasht