کلیدواژه‌ها = فارسی آموزان غیرایرانی
تعداد مقالات: 2
1. بندهای موصولی توصیفی و توضیحی: نگاهی تحلیلی بر توالی فراگیری بندهای موصولی فارسی آموزان غیر ایرانی

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-136

شهره سادات سجادی؛ رضامراد صحرایی


2. بررسی اثربخشی آموزشِ مبتنی بر روش تکلیف محور بر خواندن و درک مطلبِ فارسی با اهداف ویژه

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-101

زهره صدیقی فر؛ زهرا سادات حسینی؛ سید بهنام علوی‌مقدم