موضوعات = آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
استفاده از سرنخ‏ های واژگانی و تصریفی در تشخیص زمان جمله بر پایة نظریه‏ پردازش درون‏ داد: مقایسة‏ فارسی ‏آموزان عربی‏ زبان سطوح مبتدی و پیشرفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.30479/jtpsol.2023.18059.1620

سید مهدی ابطحی؛ رضامراد صحرایی؛ امیر زندمقدم؛ بهزاد رهبر


آموزش حرف اضافه فارسی «به» به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.30479/jtpsol.2023.18525.1634

شهلا رقیب دوست؛ شهره مختاری


کاربست گراف برای تعیین شبکۀ معنایی افعال پایۀ زبان فارسی (مقاله فارسی)

دوره 11، شماره 2، مهر 1401، صفحه 191-222

10.30479/jtpsol.2023.17975.1615

رویا جدیری جمشیدی؛ بلقیس روشن؛ امیررضا وکیلی فرد؛ نازلی بشارتی


تأثیر کاربرد واژگان مشترک زبان فارسی و ترکی استانبولی بر درک خوانداری فارسی‌آموزان ترکیه‌ای

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 151-174

10.30479/jtpsol.2023.17883.1613

سمیه مظاهری مصلح؛ روح الله مفیدی؛ محمدباقر میرزایی حصاریان


بازنمایی جنسیت در دو کتاب «میناء 1» و «الطریق إلی العربیة»

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 175-193

10.30479/jtpsol.2023.17399.1590

دانش محمدی رکعتی؛ اسحق رحمانی؛ مریم جهرمیان