داوران

 دریافت فایل راهنمای داوران مقالات

شیوه نامه داوری مقالات

دریافت فایل فراخوان ثبت نام داوری مقالات

             داوران «پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» (به ترتیب حروف الفبا )

ردیف نام  داوران سازمان / دانشگاه
1 دکتر شیما ابراهیمی دانشگاه فردوسی مشهد
2 سیّد مهدی ابطحی  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
3  دکتر سیدمحمدرضا ابن الرسول دانشگاه اصفهان
4  دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه پژوهشکده سمت
5 دکتر عبدالجواد احمدی  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
6 دکتر علیرضا احمدی دانشگاه شیراز
7  دکتر رجب اسفندیاری  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
8  حمیدآقایی دانشگاه شهید بهشتی
9  محمد اورنگ دانشگاه سیدنی- استرالیا
10 دکتر مهدی بازیار  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
11  پارسا بامشادی دانشگاه شهید بهشتی
12 دکترمحمود بی جن خان دانشگاه تهران
13 دکتر فاطمه بهرامی  دانشگاه شهید بهشتی
14 دکترخسرو بهراملو  دانشگاه رازی کرمانشاه
15 دکتر رضا پیشقدم دانشگاه فردوسی مشهد
16  دکترمریم پورجمشیدی دانشگاه بوعلی سینا
17 دکترضیاء تاج ا لدین  دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
18  سیّد اکبرجلیلی  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
19 دکترکیومرث جهانگردی  وزارت آموزش و پرورش
20  دکتر اکبر حسابی  دانشگاه اصفهان
21  دکترمحمدتقی حسنی دانشگاه امام حسین(ع)
22 دکتر زهرا سادات حسینی کالج دانشگاه تهران
23 دکتر سید محمد حسینی دانشگاه اراک
24 دکتر فریده حق بین دانشگاه الزهرا
25 دکتر شراره خالقی زاده  دانشگاه فردوسی مشهد
26 دکتر ابراهیم خدایار دانشگاه تربیت مدرس
27  دکتر فرزانه خدابنده دانشگاه پیام نور تهران
28 مهدی خدادادیان   دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
29  دکترمریم دانای طوس دانشگاه گیلان 
30 دکتر فاطمه دانش پژوه دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
31 دکترحسین داوری  دانشگاه دامغان
32 دکترنگارداوری اردکانی دانشگاه شهید بهشتی
33  دکترحسن دوستی دانشگاه خوارزمی
34 دکترناصر رشیدی  دانشگاه شیراز
35  دکترامیررضا رضایی دانشگاه یاسوج
36 دکترحدائق رضایی  دانشگاه اصفهان
37 دکتر ابراهیم رضاپور  دانشگاه سمنان
38 دکتر شهلا رقیب دوست دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
39 دکتر رحیمه روح پرور  دانشگاه شهید باهنرکرمان
40 دکترعباسعلی زارعی   دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
41 دکترحسین زنگنه  دانشگاه بوعلی سینا
42 دکتر فریبا سبکروح  دبیر آموزش وپرورش
43  دکتر شهره السادات سجادی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
44 دکتر زری سعیدی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
45 دکتر پروانه شایسته فر دانشگاه فرهنگیان تهران
46 دکتر مریم شاهرخی شهرکی دانشگاه پیام نور واحد بروجن
47  دکتر حسن شمس اسفندآباد  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
48  دکتر فروغ شوشتری زاده  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
49 دکتر وحید صادقی  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
50  دکتر رضامراد صحرایی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
51 زهره صدیقی فر  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
52 دکترسعید صفری دانشگاه بلگراد
53 دکترهادی صفری مدرس آموزش و پرورش
54 دکترحمید طاهری  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
55 دکترپویان طاهری قزوینی  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
56 دکتر مصطفی عاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
57 دکترسامان عبادی دانشگاه رازی کرمانشاه
58  دکتر زهرا عباسی دانشگاه تربیت مدس
59 دکتر سپیده عبدالکریمی دانشگاه شهید بهشتی
60 دکتر سیّد بهنام علوی مقدم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
61 دکترافسانه غریبی بنیاد سعدی
62 دکتر مهبد غفاری دانشگاه کمبریج انگلستان
63  دکتر افسانه غنی زاده دانشگاه امام رضا (ع)
64 دکتر رحیم فهندژسعدی  دانشگاه شیراز
65  دکتر حسین قاسم پور مقدم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
66 دکتر عطیه کامیابی گل دانشگاه فردوسی مشهد
67  دکتر سمیه کشاورز  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
68 دکتر لیلا گلپور  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
69 دکتر رامین گلشائی  دانشگاه الزهرا
70 دکتر ارسلان گلفام دانشگاه تربیت مدرس
71 دکترعلی مالمیر  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
72  دکتر رضوان متولیان نایینی  دانشگاه اصفهان
73 دکتر بهروزمحمودی بختیاری  دانشگاه تهران
74 دکترآسیه السادات مدرسی سریزدی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
75  دکتر گلنازمدرسی قوامی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
76 دکتر مهین نازمیردهقان  دانشگاه شهید بهشتی
77  دکتر محمد باقرمیرزایی حصاریان  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
78  دکتر وحیدرضا میرزاییان  دانشگاه الزهرا
79  دکتر روح الله مفیدی  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
80  دکتر زهره ملایی مدرس مدعو دانشگاه علوم پزشکی قزوین
81 دکتریدلله منصوری دانشگاه شهید بهشتی
82 دکترنیلوفرمنصوری هره دشت دانشگاه پیام نور 
83 دکترمحمدامین مهدوی   دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
84  دکترمرضیه مهرابی دانشگاه تربیت مدرس
85 دکترحسین میهمی مدرس مدعو دانشگاه شیراز
86 دکترسید علی محمد موسوی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
87 دکترمنوچهرنادری ورندی دانشگاه دماوند
88 دکترمعصومه نجفی پازکی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
89 دکترشهین نعمت زاده پژوهشکده علوم شناختی
90 دکترعلیرضا نکویی  دانشگاه گیلان
91 دکتر فاطمه یوسفی راد دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
92 دکتر امیررضا وکیلی فرد  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)