کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیرات تداخل واژه‌های عربی بر یادگیری فارسی‌آموزان عربی‌زبان

دوره 9، شماره یک- پیاپی 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-89

هبه عیسی؛ لیلا گل پور؛ فرشید ترکاشوند


3. بررسی میزان انگیزش و جهت‌گیری فارسی‌آموزان ترکی‌زبان در یادگیری زبان فارسی

دوره 7، شماره دو- پیاپی 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-22

احمد فرشبافیان؛ اسماعیل صفائی اصل؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاعی؛ یوسف آرام


4. مقایسه‏ ی واژه های پایه‌ی زبان فارسی در شش پژوهش

دوره 6، شماره یک- پیاپی 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-134

رضامراد صحرایی؛ مروارید طالبی؛ امیرحسین مجیری