تعداد مقالات: 188
102. تحلیل پرسش‌‌‌‌های خواندن و درک‌مطلب کتاب‌‌های فارسی دوره‌‌ی دوم ابتدایی براساس طبقه‌‌بندی بَرِت (1976)

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-92

عبدالحسین حیدری؛ سید محمد سیدکلان


103. جهت گیری های انگیزشی و پیشرفت تحصیلیِ فارسی آموزان عربی زبان

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-94

زهره صدیقی فر؛ شراره خالقی‌زاده


104. سنجش کاربست ابزارهای انسجام واژگانی در کتاب‏ های فارسی متوسطه‏ ی اول

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-96

جلال رحیمیان؛ سید بهنام علوی مقدم


105. بلاغت مقابله‏ای و بررسی فرا‏گفتمان در انشاهای توصیفی فارسی زبانان و فارسی آموزان عرب

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 79-100

محمدرضا پهلوان‏نژاد؛ بتول علی‏نژاد


106. بررسی اثربخشی آموزشِ مبتنی بر روش تکلیف محور بر خواندن و درک مطلبِ فارسی با اهداف ویژه

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-101

زهره صدیقی فر؛ زهرا سادات حسینی؛ سید بهنام علوی‌مقدم


107. کنش‏ گفتاریِ درخواست: مقایسه‏ی فارسی‏زبانان و فارسی‏آموزان

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-107

یحیی مدرسی‏تهرانی؛ محبوبه تاجعلی


110. خطاهای نوشتاری فارسی‏آموزان آلمانی‌زبان در سطح مقدماتی: خطاهای املایی-واجی

دوره 3، شماره یک - پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-116

مهین ناز میردهقان؛ احمد احمدوند؛ نیلوفر سادات حسینی کارگر


111. بازنماییِ دین در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

دوره 3، شماره سه - پیاپی 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-116

ماندانا نوربخش؛ داود ملک ‏لو


112. تأثیر عمق خط بر خطاهای املایی دانش‌آموزان آذری‌زبان

دوره 2، شماره سه- پیاپی 5، پاییز و زمستان 1392، صفحه 98-75

اعظم رستمی؛ حدائق رضائی؛ عادل رفیعی


113. آغازه و پایانه‏ ی کلامی در درس‏نامه‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

دوره 2، شماره یک- پیاپی 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-116

علی ‏رضاقلی‏ فامیان


114. انتقال بین‌زبانی مهارت خوانداری و راهبردهای آن: مطالعه‌ی موردی فارسی ‏آموزان فرانسوی

دوره 6، شماره دو- پیاپی 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-100

رحیم فهندژ سعدی؛ محمدصابر محمدصابر خاقانی نژاد


117. اختلالات و الگوی بازگشت زبانی بیماران زبان‌پریش دوزبانه ترکی آذربایجانی-فارسی با آسیب زیرقشری

دوره 8، شماره یک- پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-108

شهلا رقیب دوست؛ تقی حاجی لو


119. Persian Sentence Stress Production by Mandarin Chinese Speakers

دوره 5، شماره یک- پیاپی 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-119

Vahid Sadeghi؛ Niloofar Mansoory Harehdasht


120. تاثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی

دوره 5، شماره دو - پیاپی 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-122

زهرا سادات حسینی؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ رضا مراد صحرایی؛ علی افخمی


122. بررسی تأثیر آموزش از طریق رایانه درمقایسه با روش سنتی بر میزان یادگیری زبان آموزان غیر فارسی زبان

دوره 1، شماره یک -پیاپی 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-122

سیّدضیاء‏الدین تاج‏الدین؛ محبوبه نعمتی سرخی


123. سامانه ‏ی هوشمند آموزش زبان فارسی به انگلیسی‏ زبانان: طراحی، اجرا و ارزیابی

دوره 3، شماره دو - پیاپی7، بهار و تابستان 1393، صفحه 103-122

وحیدرضا میرزائیان


124. توصیف و تحلیل مجموعه‌ی «فارسی بیاموزیم» بر اساس الگوی لیتل‌جان (2011)

دوره 4، شماره یک - پیاپی9، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-136

ناصر رشیدی؛ فرزانه اله‌یار


125. بررسی خطاهای فارسی‏آموزان غیر فارسی‏زبان در جملات دارای عناصر قطب منفی

دوره 1، شماره دو -پیاپی 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-134

ویدا شقاقی؛ لیدا جعفروندگیگلو