کلیدواژه‌ها = خواندن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پرسش‌‌‌‌های خواندن و درک‌مطلب کتاب‌‌های فارسی دوره‌‌ی دوم ابتدایی براساس طبقه‌‌بندی بَرِت (1976)

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-92

عبدالحسین حیدری؛ سید محمد سیدکلان


2. ساخت آزمون خواندن برای دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی با استفاده از انگاره‌ی سنجش شناختی تشخیصی

دوره 7، شماره یک- پیاپی 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-30

حسن تقییان؛ ابراهیم خدایی؛ عباس بازرگان؛ علی مقدم زاده؛ مسعود کبیری