آمار و ارقام
تاریخ اولین انتشار 1391
 تعداد دوره‌ها 10
 تعداد شماره‌ها 22
 تعداد مقالات ارسال شده 477
 تعداد مقالات منتشر شده 122
تعداد مشاهده مقالات  176,029
 تعداد دریافت فایل اصل مقاله  117,856
 درصد پذیرش 22
 درصد عدم پذیرش  52
 تعداد مقالات پذیرفته نشده  249
تعداد نویسندگان 271
 تعداد پایگاه های نمایه شده  13

«پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» دوفصلنامه‏ ی علمی-پژوهشی دارای مجوز از کمیسیون نشریات علمی کشور است که با رسالت توسعه‏ ی دانش آموزشکاوی زبان فارسی در ایران، شناسایی مسائل و چالش‌‏های زبان فارسی در ایران و جهان، ارائه راهکارهایی برای آن، مقاله‌های علمی-پژوهشی در این حوزه را به زبان فارسی و  انگلیسی منتشر می‌کند. این نشریه بر اساس نامه‏ ی شماره ‏ی 91/26986 مورخه ‏ی 1391/9/12 اداره ‏ی کل مطبوعات داخلی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نامه ‏ی شماره‏ ی 1/3413/ص مورخه‏ ی 1391/4/5وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می ‏گردد.


 به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند:

*** شماره 21- بهار و تابستان 1400 به زبان انگلیسی منتشر می‏گردد، لذا از علاقه مندان دعوت میگردد مقالات خود را تا پایان زمستان 1399 جهت بررسی و داوری ارسال فرمایند ***

Guide for Authors for Special Issue in English

Template for Special Issue in English


**کلیه مقالات ارسالی از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می شوند**

شیوه ‏نامه نگارش مقالات

«پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

قالب مقاله آماده

فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع

 تکمیل و ارسال  فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع برای کلیه نویسندگان الزامیست


 ** این نشریه بابت چاپ و داوری مقالات هزینه ای از نویسندگان محترم دریافت نمی کند **


کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا عدم پذیرش و در نهایت انتشار مقالات  از طریق تارنمای نشریه صورت می‌پذیرد


 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره دو- پیاپی 22 - شماره پیاپی 22، پاییز و زمستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر نوع تکلیف بر کاربرد نشانۀ مفعولی«را» در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی

صفحه 1-19

حمید آقایی؛ مهین ناز میردهقان؛ رضا مراد صحرایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه دبیر اجرایی ویراستار ادبی نشریه ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2322-5394
شاپا الکترونیکی
2676-3354