آموزش جمله‏های شرطی زبان فارسی به غیر فارسی‏زبانان:مقایسه‏ی دو روش تدریس ساختاری و تکلیف- محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان‌شناسی- دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی گروه آموزش زبان فارسی- دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره)

چکیده

محققان حوزه‏ی آموزش زبان بر این باورند که شیوه‏ی آموزش، تأثیر فراوانی بر سرعت و عمق یادگیری یک زبان دارد. اهمیت موضوع فوق، در آموزش برخی ساخت­های زبان فارسی که از پیچیدگی­های معنایی و نحوی برخوردارند، آشکار است. یکی از ساخت­های مذکور، ساخت جمله‏های شرطی است که در پژوهش حاضر تلاش شده تا دو روش تدریس ساختاری و تکلیف- ‏محور در آموزش این نوع جمله‏ها‏ به غیر فارسی­زبانان مورد بررسی قرار گیرد و روش تدریس برتر در این زمینه معرفی گردد. بدین منظور، 30 نفر عرب‏زبان از دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره) به‏ صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش، تحت آموزش جمله‏های شرطی به روش تکلیف‌-‏محور و گروه کنترل، تحت آموزش به روش ساختاری قرار گرفتند. در پایان، از هر یک از این گروه‏ها آزمونی به‏عمل آمد. پس از جمع­آوری داده­های حاصل از آزمون و تجزیه و تحلیل آن‏ها مشخص گردید که در تدریس جمله‏های شرطی، روش تکلیف- ‏محور نسبت به روش ساختاری از مزیت بیشتری برخوردار می‏باشد و می­تواند به‏عنوان روش تدریس برتر مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching Persian Conditional Sentences to Non-Persian Speakers: A Comparison Between Task-based and Structural Methods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dabirmoghaddam 1
  • Zohre Sedighifar 2
چکیده [English]

Researchers of language teaching believe that teaching method has a lot of impact on the speed and depth of learning. The importance of this is so obvious on teaching some Persian language structures which are syntactically and semantically complicated. One of these structures is conditional sentences which has been considered in this study. Here we tried to teach conditional sentences via both Structural and Task-based methods to non-Persian speakers to finally select one of these methods as the most efficient. To achieve this, 30 Arab students from Imam Khomeini International university, who were selected at random, were devided into two groups (control and experimental) and conditional sentences were taught  to them; Control group through Structural method and experimental group through Task-based method. At last, a test in conditional sentences was held and the data revealed that Task-based teaching method is more efficient for teaching conditional sentences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian language teaching
  • Conditional sentences
  • Task-based teaching method
  • Structural teaching method