دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-181 (فصلنامه) 
ابزارهای آموزش زبان فارسی در محیط مجازی: از طراحی تا اجرا

صفحه 61-82

امیررضا وکیلی‏فرد؛ محمد امین مهدوی؛ مهدی خدادادیان