اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان:

دانش آموزش زبان­های دوم و خارجی، همگام با پیشرفت دانش و فنّاوری، رشد چشمگیری در دهه­ های اخیر داشته است. زبان فارسی نیز به عنوان یکی از عوامل همبستگی ملّی، ابزار ارتباط زبانی و پشتوانۀ تاریخی-فرهنگی ایرانیان درحوزه‏ های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت ملّی از نقش بسزایی برخوردار است.

با توجه به تخصصی شدن دانش آموزش زبانهای دوم و خارجی در دنیا و به دنبال آن، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی ­زبانان و نیز با در نظر گرفتن اهمیت زبان فارسی در همبستگی ملّی و تقویت ارتباطات کشورمان با کشورهای منطقه، راه ­اندازی نشریۀ «پژوهش ‏نامه ‏آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­ زبانان» ضروری به نظر می­ رسد. نشریۀ «پژوهش ‏نامه ‏ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­ زبانان» وابسته به مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره)، درراستای تقویت و گسترش مرزهای دانش آموزش فارسی به­ عنوان زبان دوم و به­ کار­گیری علمی این دانش‏ و ‏شاخه­ های‏ آن ‏گام ‏برداشته است.

برمبنای چنین رسالتی، نشریۀ «پژوهش ‏نامه ‏ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­ زبانان» تنها نشریۀ علمی-پژوهشی، با ترتیب انتشار هر دو فصل یک‏بار، در این زمینه خواهد بود که مقالات اصیل و یافته‌های علمی اندیشمندان و محقّقان دانشگاهی را در این سطح علمی به چاپ خواهد رساند.


 خط مشی پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان:

خط مشی بنیادین نشریه، بیشتر بر حمایت از مقالات مبتنی بر روش ‏های میدانی، در زمینه‌های زیر و صرفاً در حوزۀ «آموزش زبان فارسی به ­عنوان زبان دوم و زبان غیرایرانی» استوار خواهد بود. 

 • روش های آموزش فارسی به غیر فارسی ­زبانان؛
 • آموزش مهارت­ ها و زیرمهارت­ های فارسی به غیر فارسی­ زبانان؛
 • روانشناسی یادگیری مهارت­ ها و زیر مهارت­ ها فارسی در غیرفارسی ­زبانان؛
 • طراحی، تهیه و تدوین مواد درسی و کمک درسی و ارزشیابی آنها؛
 • آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی یا اهداف ویژه؛
 • آموزش زبان فارسی در محیط مجازی؛
 • کاربرد ابزارها و فناوری­ های نوین؛
 • مدیریت کلاس­ های چندزبانه و چند فرهنگی؛
 • اصول اخلاقی در آموزش زبان فارسی؛
 • مسائل جامعه­ شناختی و فرهنگی آموزش فارسی؛
 • سنجش، ارزیابی و آزمون­ سازی؛
 • تحولات آیندۀ دانش آموزش زبان فارسی؛
 • و سایر پژوهش­ های میان ­رشته­ ای (زبانشناسی، ادبیات،....).