کنش‏ گفتاریِ درخواست: مقایسه‏ی فارسی‏زبانان و فارسی‏آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‏شناسی زبان- پژوهشگاه علوم انسانی تهران

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

این مقاله به مقایسه­ی میزان و نوع راهبردهای مستقیم، غیرمستقیم، و تعدیل­های حاشیه­ای به‏کار رفته توسط فارسی­زبانان و فارسی­آموزان در کنش­ گفتاریِ درخواست،­ در بافت­های مختلف (با در نظر گرفتن میزان رسمیت، میزان آشنایی با مخاطب، و اهمیت موضوعِ درخواست) می­پردازد.داده­های این پژوهش، از طریق آزمون تکمیل گفتمان و مشاهده­ی مستقیم گردآوری شده­ است. 80 فارسی­زبان و 80 فارسی‌آموز 20 تا 30 ساله در دو سطح زبانی در این آزمون شرکت کردند. نتایج نشان ‌دادند که رابطه­ی معناداری بین میزان رسمیت و اهمیت موضوع درخواست، و میزان استفاده از تعدیل­های حاشیه­ای در درخواست­های زبان­آموزان­ وجود ندارد. البته زبان‏آموزان، بسته به میزان آشنایی با مخاطب، از تعدیل‌های حاشیه­ای استفاده می‌کنند. این در حالی است که فارسی­زبانان، بسته به هر سه متغیر، عملکرد متفاوتی دارند و این نشان­دهنده­ی آن است که فارسی­آموزان از راهبردهای متناسب با موقعیت‏های مختلف آگاهی ندارند. از یافته‌های این پژوهش در زمینه‌ی آموزش زبان فارسی به این صورت می‌توان بهره برد که مواد درسی و نیز فعالیت‏های کلاسی باید به نحوی باشند که فارسی­آموزان را برای موقعیت­های گوناگون آماده کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از راهبردهای مناسب بهره‏گیری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Request Speech Act: A Comparison Between Persian Speakers and Persian Learners

نویسندگان [English]

  • Yahya Modarresi Tehrani 1
  • Mahbube Tajali 2
چکیده [English]

This study compares the amount and type of direct and indirect strategies and peripheral modifications employed by Persian speakers and Persian language learners in the request speech act, in different contexts (concerning formality, familiarity and importance of the subject of request).
A Discourse Completion Test, as well as direct observation, was used as the main instrument for data collection. 80 native Persian speakers and 80 Persian language learners of two levels in one age group of 20-30 participated in this study. Results indicated that there is no significant relation between the importance of the subject of request and formality and the amount of peripheral modifications employed by language learners when requesting. But, depending on the amount of familiarity with the addressee, they use peripheral modifications. However, native Persian speakers acted differently depending on the given variables and this indicates that Persian language learners are not aware of suitable strategies in different contexts. Findings of this research can help us for teaching Persian language in this way that educational material and class activities should prepare Persian language learners for applying suitable strategies when needed and communicating successfully in different situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pragmatic competence
  • Request
  • Direct request
  • Indirect request
  • Peripheral modifications (external/ internal)