بررسی متون خوانداری مجموعه‌ی «فارسی بیاموزیم» بر اساس نقش‏های هفت‏گانه‌ی زبان از دیدگاه هلیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان‌شناسی- دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

یکی از اهداف اصلی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­زبانان و متعاقباً، کتاب‏های موجود در این زمینه، کمک به زبان‏آموزان در برقراری ارتباط با دیگران، به‏ویژه فارسی­زبانان، در موقعیت­های شخصی و حرفه‌ای گوناگون در زندگی روزانه است. برای بررسی مسائل مربوط به ارتباط کلامی/زبانی، ناگزیر از توجه به نقش‏های مختلف زبان می‏باشیم. در همین راستا، پژوهش حاضر در پی آن است که میزان توجه به این نقش‏های زبانی را در کتاب‏های آموزش زبان فارسی بررسی نماید. پس از بررسی منابع آموزش زبان فارسی در ایران، مجموعه‌‏ای با نام «فارسی بیاموزیم» برای انجام این پژوهش، انتخاب گردید. از میان این مجموعه­ی 5 جلدی، متن‌های خوانداری جلدهای اول، دوم و سوم، به دلیل توجه‏شان به نقش­های زبانی و به‏کارگیری آن‏ها، برگزیده شدند. پس از جمع­آوری و تحلیل داده­ها، مشخص شد که در سه جلد مذکور، به نقش­های زبانی توجه ویژه­ای شده است و نقش­ها­ی موجود در این کتاب با شش نقش از نقش­های هفت‌گانه‌ای که هلیدی معرفی نموده، تطابق داشته­اند. همچنین، تعداد نقش‏های زبانی در هر جلد نسبت به جلد قبلی سیر صعودی داشته است. از بین این نقش­ها نیز «نقش تعاملی» بالاترین و «نقش تخیلی» کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده‏اند. بالا بودن میزان توجه به نقش تعاملی، گویای آن است که این سه جلد از مجموعه‌‏‏ی «فارسی بیاموزیم» توانایی آن را دارند که به‌عنوان یک ابزار ارتباطی عمل کرده و پاسخ‌گوی نیازهای ارتباطی فارسی‏‏آموزان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Reading Passages from “Farsi Biamuzim” Based on Halliday’s Seven Functions of Language

نویسندگان [English]

  • Hadaegh Rezai 1
  • Mohammad Alipur 2
چکیده [English]

One of the main objectives of teaching Persian to non-native language learners is helping them to communicate with Persian speakers in a variety of personal and professional situations in their daily life. To investigate the issues of verbal communication, we are obliged to pay attention to the different language functions. To do this, the present research aims to study the amount of attention paid to those functions in Persian language teaching textbooks. After examining the different sources of teaching Persian language in Iran, a book series called “Farsi Biamuzim” was selected. From this five volume series, reading passages of the first, second and third volumes, because of their attention to and applying language functions, were selected. After collecting and analyzing data, it revealed these volumes have paid special attention to language functions, according to Halliday’s Seven Functions of Language and the number of language functions in every volume, in contrast to the previous volume has an increasing trend too. Also, from these functions, interactional function has gained the most, and imaginative function, the least frequency. The high frequency of interactional function shows that these volumes of “Farsi Biamuzim” are able to act as a communicative tool and answer to the needs of language learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching Persian language
  • Communicative approach
  • functional linguistics
  • Seven language functions