کلیدواژه‌ها = انواع متن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش متون بحثی و توصیفی در درک مطلب شنیداری

دوره 8، شماره دو- پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-232

محمد ظهرابی؛ معصومه شکوهی اصل