تهیه‏ی مطالب آموزشی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر مبنای رویکرد تلفیقی رایانه مبنا و کلاس مبنا در آموزش هم‏زمان مهارت های زبان

نویسندگان

1 استادیار زبان شناسی- دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

اهمیت و جایگاه ویژه زبان فارسی به­عنوان زبان علمی در منطقه و جهان، نیازمند برنامه‌ریزی و تحقیقات تخصصی در راستای دستیابی به شیوه‌های نوین آموزش زبان فارسی، بویژه به غیرفارسی‌زبانان است. امروزه، در این زمینه، شاهد گرایش بیشتر به سوی خدمات آموزشی تلفیقی(تلفیق شیوه   رایانه- مبنا با شیوه­ی سنتی کلاس- مبنا) با مفهوم کاربرد بیش از یک رسانه در امر آموزش هستیم. بر همین اساس، در این پژوهش، با هدف ارائه­ی مطالب آموزشی برمبنای آموزش تلفیقی زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان(با هدف ایران‏شناسی)، به تهیه­ی مجموعه­ای مشتمل بر 10 درس جهت آموزش همزمان چهار مهارت اصلی زبان فارسی با شیوه­ی تلفیقی پرداخته­ایم. در این راستا، ضمن طراحی دروس مزبور، اعتبار مطالب آموزشی طراحی شده را نیز با بهره­گیری از پرسشنامه(در نمونه­ای آماری از 40 نفر)، مورد ارزیابی و تحلیل آماری قرار داده­ایم، که نتایج آماری حاصل نمایانگر معناداری تناسب دروس طراحی شده در تمامی موارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Educational Materials for Teaching Persian Language to Non-Persian Speakers on the Basis of Integrated Computer-based and Class-based Approach in Simultaneous Teaching of Language Skills

نویسندگان [English]

  • Mahinnaz Mirdehghan 1
  • Azam Jorghani 2
چکیده [English]

To improve the position of Persian as a scientific language, an organized program is required on the basis of the modern methodologies in teaching Persian to Speakers of Other Languages (TPSOL), which is more obvious in regard to the rapid development of technology where traditional class-based education is being evolved into the modern computer-based one, with a tendency to a combination of both. The present paper is aimed to represent the practical strategies in enhancing the TPSOL system by the usage of a combination of computer-based and class-based methods. The proposed curriculum, prepared with the purpose of Iranology, is designed for a course of 10 weeks and each with a 90-minute session plan. In examining the eclectic teaching in TPSOL, the paper assesses the validity of syllabi on the basis of questionnaires and analyzes it statistically, the results of which show a meaningful relationship within the contents of the syllabi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simultaneous teaching of skills
  • Eclectic teaching of Persian
  • a combination of traditional and electronic teaching