واکاوی نیازهای عمومی زبانی فارسی آموزان

نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی

چکیده

«واکاوی نیازها»، اصطلاحی که به گفته‏ی لانگ نزدیک به 30 سال است که در حوزه‏ی آموزش زبان مطرح شده است، به معنای آگاهی کامل از نیازهای زبان آموزان در زبان مقصد است که بر اساس آن دوره‏های آموزشی طراحی، محتوای دروس مشخص و آزمون­ها طرح و ارزیابی می‏شوند. منظور از «نیاز»، فاصله‏ی وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب است و یک برنامه‏ی مناسب و تصمیم گیری درست باید در صورت امکان و به بهترین روش این خلاء را پر کند. واکاوی نیازها، بخشی از برنامه ریزی آموزشی نیز هست؛ زیرا، بسیاری از مسائل آموزش مانند استفاده از داده‏های طبیعی و مسائلی از این دست    نیاز مند داده‏های نیاز­سنجی است.
در زبان فارسی هیچ پژوهشی در حوزه‏ی واکاوی نیازهای عمومی فارسی آموزان انجام نشده است؛ اگرچه مراکزی مانند "جامعه­المصطفی" برنامه‏ی آموزشی مطابق با اهداف این مرکز دارند، امّا هیچ دوره‏ی آموزشی یا  کتاب  درسی­ای بر اساس نیازهای عمومی فارسی­آموزان نوشته نشده است. مبنای چهارچوب، ترتیب و محتوای دروس سلیقه‏ی نویسندگان است و پیکره­ای از نیازهای زبان­آموز این ارکان را مشخص نمی‏کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of General and Lingual Needs of Persian Learners

نویسنده [English]

  • Afsane Gharibi
چکیده [English]

Needs analysis is an important step in curriculum development. Teachers, writers and researchers must be aware of students’ needs to be able to make good decisions in choosing their teaching methodology or preparing course books. By the term “need”, we mean the gap between the current state and the desirable state. In the case of Persian language, there is no corpus based on students’ need, therefore, teachers, experts and authors have no reference for the generalized ‘needs’ of the students and also for choosing suitable course books, other than their intuition for preparing the course syllabus, evaluating their students or the teaching  methods. Based on factors such as the source of needs, philosophical view of decision makers, the goals of needs analysis and other criteria, various models­haves been proposed.
In this research, we deal with some of these models such as Richterich & Chancerel (1977), Munby (1978), Hutchinson & Waters (1987), Berwick (1989) Brindley (1989) and Long (2005). Also, we talk about what the needs and needs analysis mean, and through which methods and sources we can achieve the most comprehensive and appropriate corpus.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum development
  • Need
  • Needs analysis
  • Language Teaching