بلاغت مقابله‏ای و بررسی فرا‏گفتمان در انشاهای توصیفی فارسی زبانان و فارسی آموزان عرب

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

چکیده

بررسی­های گوناگون در زمینه­ی مهارت­ نوشتن در زبان دوم نشانگر ضعف زبان­آموزان دراین مهارت است. زبان­آموزان با وجود دانستن دستور و لغات از نوشتن انواع مختلف متون عاجز هستند. بررسی در زمینه­ی بلاغت مقابله­ای می­تواند به زبان­آموزان و مدرسان زبان دوم برای حل این مشکل اساسی کمک کند. همچنین فراگفتمان که از اصول و الگوهای بلاغی به‏شمار می­رود و سبک­های بلاغی نویسنده را نشان می­دهد، نقش مهمی در پیشرفت و بهبود مهارت نوشتن ایفا می­کند. این تحقیق سعی دارد با استفاده از مدل هایلند(2004)، به بررسی نوع و بسامد فراگفتمان در 80 انشای توصیفی نوشته شده توسط فارسی­زبانان و فارسی­آموزان عرب بپردازد و مشخص کند که هر گروه، از کدام نوع گفتمان با چه بسامدی استفاده می­کند. نتایج حاصل نشان داد که این دو گروه در انشاهای توصیفی خود از همه­ی انواع فراگفتمان­های تبادلی و تعاملی(به جز نقش­نماهای درون­متنی) استفاده کرده­اند. فارسی­زبانان به ترتیب از گذاره‏ها، نقش­نماهای نگرشی، معناهای رمزگونه، تقویت­کننده­ها و خودبیانی­ها بیشترین استفاده را کرده­اند و این در حالی است که گذاره­ها، تقویت­کننده­ها، نقش­نماهای نگرشی، خودبیانی­ها و معناهای­ رمزگونه به ترتیب بیشترین کاربرد را در انشاهای توصیفی فارسی­آموزان عرب دارند. همچنین نتایج حاصل، حاکی از آن است که تنوع انواع مختلف فراگفتمان در انشاهای توصیفی فارسی­زبانان بیشتر است. از این رو، انشاهای توصیفی آنان منسجم­تر، زیباتر و جذاب­تر است و قابلیت درک و تاثیرگذاری آنان به دلیل استفاده از انواع مختلف فراگفتمان بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contrastive Rhetorics and the Study of Metadiscourse in Persian Native Speakers’ and Arab Learners’ Compositions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pahlevannezhad 1
  • Batool Alinezhad 2
چکیده [English]

Different studies in writing skill of second language learners show that they are weak in this skill. They know some vocabularies and grammatical rules but are unable to write a different kinds of texts. The study of contrastive rhetorics can help learners and teachers in this area. Moreover, discourse markers that indicate rhetoric styles and principles have an important role in writing skill. This article tries to study the type and frequency of markers in 80 descriptive compositions based on Hyland`s model (2004) in two groups of learners: Persian native speakers and Arab speakers who learn Persian. The result showed that the two groups use different types of markers in their writings. Persian learners respectively use transitions, attitude markers, code glosses, boosters and self mentions more than Arabs. However, the more frequent reccurances in Arabs’ writings are transitions, boosters, attitude markers, self mentions and code glosses respectively. In addition, the results indicate that Persian learners use different variety markers which make their writings more cohesive and attractive.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrastive rhetoric
  • Metadiscourse
  • ¬Transitions
  • Code glosses
  • Interactive metadiscourse