سخن سردبیر

سخن سردبیر

10.30479/jtpsol.2018.1476

چکیده

در سال­های اخیر، از یک سو درخواست­ها برای تحصیل در دانشگاه­های کشور افزوده شده است. از سویی دیگر، پژوهشگران و مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی دانشگاه­های کشور در پی ادغام همزمان یادگیری زبان فارسی و محتوا هستند تا بتوانند به­عنوان یک روش آموزشی کارآمد، یادگیری زبان فارسی به­عنوان زبان دوم و نیز یاددهی موضوعات درسی در علوم گوناگون انسانی، اجتماعی، مهندسی و پزشکی را آسان سازند.
همچنین پیامدهای شناختی مهم و گوناگونی در ارتباط با فرایندهای زبانی و مفهومی این رویکرد وجود دارد که هنوز در کشور ما مورد بحث و پژوهش قرار نگرفته است. برخی از اصول این رویکرد این است که زبان برای یادگیری و همچنین برقراری ارتباط استفاده می­شود و این موضوع درسی است که زبان مورد نیاز برای یادگیری را تعیین می‏کند. در یک درس با این رویکرد عناصر زیر ترکیب می­شوند:
محتوا: پیشرفت در دانش، مهارت­ها و درک مربوط به عناصر خاص یک برنامه­ی درسی معین؛
ارتباط: استفاده از زبان برای یادگیری و یادگیری برای استفاده از زبان؛
شناخت: توسعه­ی مهارت­های تفکر که میان شکل­گیری مفهوم (تجریدی و انتزاعی)، درک و زبان پیوند برقرار می­کند؛
فرهنگ: در معرض دیدگاه­های جایگزین و فهم مشترک قرار گرفتن که به آگاهی نسبت به دیگران و خود عمق می­بخشد.
به­نظر می­رسد فرایندهای شناختی در کسب مفاهیم اطلاعات ویژه­ی محتوا، می­تواند به­کارگیری زبان فارسی به­عنوان زبان دوم را در فعالیت­های آموزشی تحت تأثیر قرار دهد؛ اما هنوز چارچوب­های نظری این روش آموزش زبان فارسی برای ادغام محتوا و زبان در یک کلاس مورد بررسی قرار نگرفته است و با آن­که از نیم سده‏ی پیش آموزش محتوا و زبان در کلاس­های مراکز آموزش زبان فارسی به­صورت جداگانه تدریس می­شود، هنوز برهمکنش این دو بر یکدیگر برای ما ناشناخته است. به همین منظور، پیشنهاد می­شود پژوهش­های اصیلی در مورد روش­های اجرایی این رویکرد و چارچوب درس­ها در مراکز آموزش زبان فارسی انجام گیرد. بدیهی است که این نشریه از چنین پژوهش­هایی با رویی گشاده استقبال می­کند.
 امیررضا وکیلی ‏فرد
آموزشکاو زبان فارسی

عنوان مقاله [English]

Message from the Editor-in-Chief

چکیده [English]

In recent years, there has been increased enrollment of foreign students at the universities of the country. Researchers and instructors of Persian language teaching centers in the universities are seeking to integrate Farsi language acquisition and content learning to arrive at an effective instructional approach which would facilitate the acquisition of Persian as a second language and the learning of content in subject areas such as humanities, social sciences, engineering, and medicine.
Diverse and important cognitive influences of this instructional approach in relation to language acquisition and content learning processes have not been explored in our country.  In this approach, language is used for learning as well as communication, and it is the content which determines language learning targets. In a typical lesson based on this approach, the following components are integrated:
-content: improvement of knowledge, skills, and comprehension of the specific elements of a given curriculum
-communication: using language to learn and learning to use language
-cognition: the development of thinking skills which relate concept formation (abstract) to comprehension and language
-culture: exposure to alternative perspectives and common understanding which would deepen awareness of self and others.
It seems that cognitive processes which are implied in the acquisition of content-specific information could affect the use of Persian as a second language in instructional activities. However, the theoretical frameworks of this approach to teaching Persian language which seeks to integrate content and language learning have not been put to test in language classes. For the past fifty years, language and content have been addressed separately in Persian language teaching centers. Thus, there is little knowledge about the interplay of these elements of content based language learning. Therefore, it is recommended that fundamental research be conducted on the methods of implementation of this approach and the framework of the lessons in the Persian language teaching centers. As such, this journal welcomes manuscripts which report such studies.
 
Amirreza Vakilifard
Editor-in-Chief