آموزش مجازی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: بررسی موردی دو تارنمای اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان‏شناسی- دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته ی کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

چکیده

ظهور شبکه‌های گسترده­ی جهانی اینترنت و اینترانت، در کنار ابزارها و امکانات آموزشی پیشرفته، باعث تحول در روش‌های آموزشی شده و این امکان را فراهم کرده است تا طیف وسیعی از فراگیران در نقاط مختلف و فواصل دور و نزدیک، تحت پوشش آموزش مجازی (با روش‌هایی متفاوت از شیوه­ی سنتی و بدون نیاز به شرکت در کلاس‌های حضوری) قرار گیرند. از این‌رو، در پژوهش حاضر، با هدف واکاوی آموزش مجازیِ زبان فارسی، به بررسی دو تارنمای اینترنتیِ شورای گسترش زبان و ادب فارسی (داخل کشور) و فارسی مجازی (خارج کشور)، با توجه به اصول رویکرد وب‌محور، پرداخته شده است و نقاط قوت و ضعف هر یک از این تارنماها براساس یک بازبینه (چک‌لیستِ) مورد بحث قرار گرفته­­اند. بازبینه‌ی به‌کار رفته در این پژوهش، شامل ده معیار با عنوان‌های شفافیت علائم، مدیریت درس­ها و مکانیسم بازخورد، قابلیت دسترسی، قابلیت کارآیی و هماهنگی، راهکارهای ارزیابی، تثبیت مطالب در حافظه، طرح درس و ساختار محتوای درسی و نمایش درس، تعامل و همکاری، جذابیت ظاهری، و همخوانی فرهنگی می­باشند. در مورد هر تارنمای آموزشی، از ده نفر (که عموماً با آموزش مجازی آشنایی داشته و مدرس یا دانشجو بوده‌اند)، نظرخواهی شد؛ بدین نحو که ابتدا تارنمای آموزشی به افراد مورد نظر معرفی شد و سپس از آنها درخواست شد که با بررسی محتوای آموزشی و امکانات تارنما، نظر خود را در مورد 36 پرسش درج شده در بازبینه بیان نمایند. با جمع‌بندی پاسخ‌های داده شده به این پرسش‌ها در بخش نتیجه‌گیری محاسن و معایب این تارنماها مطرح و راهکارهایی برای بهبود آموزش مجازی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual Instruction of Persian to Non-Persian Speakers:Evaluation of Two Websites

نویسندگان [English]

  • Vali Rezai 1
  • Firuzeh Vazirnezhad 2
چکیده [English]

In addition to suffisticated instructional instruments and resources, the advent of  networks such as the internet has caused a revolution in instructional methods and has made it possible to deliver virtual instruction to a wider range of learners across the globe. Based on principles of web-based learning, the present study aimed to explore vitrual instruction of Persian to non-Persian learners through two websites: the Persian Language And Literature Promotion Council (inside Iran) and Virtual Persian (outside Iran). The strengths and weaknesses of these two websites were examined with the aid of a checklist. The ten criteria of the checklist included transparency of the icons, lesson management and feedback mechanism, accessibility, applicability and synchrony, assessment strategies, consolidation of content in memory, lesson plan and the structure of lesson content and display, interaction and cooperation, appearance, and cultural apprpriateness. For each website, ten participants who were familiar with virtual learning were asked to explore the website’s instructional contents and affordances and answer the 36 questions of the checklist. Based on the answers, in the conclusion section strenghths and weaknesses of the websites are discussed and some suggestions are offered for the improvement of virtual instruction of Persian language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • web-based learning
  • virtual/electronic instruction
  • checklist
  • ten criteria
خادم‌الحسینی، غ. (1384). آموزش مجازی. تهران: انتشارات سروش.
عظیمی‌فرد، ف. (1392). بررسی کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. دومین همایش بین‌المللی آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی، شیراز.
فارغ‌زاده، ن. (1385). نقش فناوری اطلاعات در توزیع و نشر کتب درسی و بررسی استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی. کتاب دروس دانشگاهی و فناوری اطلاعات و ارزشیابی (2). تهران: سمت.
قادری مقدم، ه. (1392). نقش تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی. اولین همایش مجازی ره­آوران آموزش. تهران: انجمن ره‌آوران آموزش دانش گستر.
گریسون، د. ر. و اندرسون، ت. (1384). یادگیری الکترونیکی در قرن 21: مبانی نظری و علمی. ترجمه‌‌ی اسماعیل زارعی زوارکی. تهران: نشر علوم و فنون.
میردهقان، م. و جورقانی، ا. (1391). تهیه مطالب آموزشی برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بر مبنای رویکرد تلفیقی رایانه­مبنا و کلا­س­مبنا در آموزش هم‌زمان مهارت‌های زبان. پژوهش­نامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان. شماره 1، صص: 24-1.
وکیلی‌فرد، ا.، مهدوی، م. ا. و خدادادیان، م. (1391). ابزارهای آموزش زبان فارسی در محیط مجازی: از طراحی تا اجرا. پژوهش­نامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان. شماره 2، صص: 81-62.
 
Allen, I. E. & Seamon, J. (2010). Class Differences: On-line Education in USA. 8th    Annual Sloan Survey of Online Education. Retrieved from: http://sloanconsortium.org
Garrison, D. (1985). Three Generation of Technological Innovation in Distance Education. Distance Education, 32(6): 235-241.
Harmer, J. (2007). The Practical of English Language Teaching (4th edition). Harlow: Longman.
Khan, B. H. (2004). The  People-Process-Product Continuum in E-learning: The E-learning p3 Model. Educational Technology, 44(5): 33-40.
Horton, W. (2000). Designing Web-based Training. Canada: Wiley.
Lamy, M. N. & Hampel. R. (2007). Online Communication in Language Learning  and Teaching. New York: Palgrave Macmillan.
Morrison, J. L. & Khan, B. H. (2003). The Global E-learning Framework: An Interview with Badrul Khan. Retrieved from: http://www.thechnologysource.org /article/global-learning-framework.
Rosenberg, M. J. (2006). Beyond E-learning. Sanfrancisco: Pfeiffer.
Son, J. B. (2008). Using Web-based Language Learning Activities in the ESL Classroom. International Journal of Pedagogies and learning, 4(4): 34-43.
Yaghubi, J. (2008). Virtual Students' Perception of E-learning in Iran. Turkish On-line Journal of Educational Technology, 7(3): 11-18.