مهارت های شنیداری فارسی‌آموزان غیرایرانی: مقایسه ی کلاس‌های مجازی و حضوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبا‌شناسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 پژوهشگر و مدرس مدعو آموزش زبان فارسی - دانشگاه مجازی جامعة المصطفی(ص)

3 پژوهشگر و مربی زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه مجازی جامعة المصطفی(ص)

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه­ی میزان فراگیری مهارت شنیداری دانشجویان مجازی و حضوری در دانشگاه مجازی المصطفی(ص) و مدرسه المهدی(عج) که هر دو وابسته به جامعه‏المصطفی(ص) العالمیه هستند می‌پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و هدف از آن، اعتبارسنجی آموزش مجازی در این دانشگاه بین‌المللی می‌باشد. به این منظور، با توجه به یکسان بودن محتوای آموزش مجازی در دانشگاه مجازی المصطفی(ص) و آموزش حضوری در مدرسه المهدی(عج)، ابتدا پیش‌آزمونی با شرکت ده نفر از دانشجویان برگزار گردید. سپس، براساس تجربه­ی حاصله، 42 نفر از دانشجویان عرب­زبان ترم سوم در دو مرکز یادشده، به‌طور تصادفی انتخاب شدند و مهارت­های شنیداری کلی آنان مطابق اصول براون (2004) در آزمونی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. شایان ذکر است که آزمونورانی که شرایط نامتعارف و ناهمگن داشتند، از آزمون حذف شدند. در این آزمون، میانگین نمرات زبان‌آموزان شیوه­ی مجازی 12.96 و میانگین نمرات زبان‌آموزان حضوری 13.86 شد. با توجه به این امر، نمرات دانشجویان حضوری به‌طور متوسط 0.90 بیشتر از دانشجویان مجازی بود؛ اما آزمون تی مستقل نشان داد که این تفاوت معنادار نیست. از این ‌رو، می­توان نتیجه گرفت که آموزش مجازی می‌تواند به جایگاه بالاتری در سیاست‌های آموزشی جامعه‏المصطفی(ص) العالمیه ارتقا یابد و در شرایطی که امکان حضور متقاضیان در ایران فراهم نباشد، جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Listening Skills of non- Iranian Persian Language Learners: Comparing Virtual and Normal Classess

نویسندگان [English]

  • Ahmad Saffar Moghadam 1
  • Shohreh Mokhtari 2
  • Mohammad Sa’idnia 3
چکیده [English]

The present research investigated the acquisition of listening skill through virtual and normal classes at Al-mustafa Open University and Almahdi School respectively, both affiliated to Al-mustafa International University. As a descriptive-analytical research, the study aimed at assessing the validity of virtual instruction at this international university. Since the same curriculum is used in virtual classes of Al-mustafa Open University and normal classes of Almahdi School, a piloting was initially performed with ten students of virtual classes. Then, 42 3rd semester Arab students were randomly selected from the above institutions. Following Brown’s (2004) guidelines, their general listening skills were assessed through a test. The data of heterogeneous learners were removed. The means of virtual class and normal class learners on listening test were 12.96 and 13.86 respectively. That is, normal class students on average scored 0.9 higher than virtual class students. However, independent samples t-test revealed that the mean difference was not statistically significant. Thus, it was concluded that virtual instruction should be promoted in the educational policy of Al-mustafa International University. When applicants cannot attend normal classes in Iran, virtual instruction could replace normal class instruction.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching Persian to non-Persian speakers
  • virtual instruction
  • normal class instruction
  • listening competence
  • Al-mustafa International University
جعفرپور، ع. (1375). مقدمه ای بر آزمون‌شناسی زبان. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
جلیلی، س. ا. (1390). مبانی تهیه و تدوین آزمون مهارتی فارسی (آمفا). پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
دانای طوسی، م. و بازیار، م. (1391). شاخص‌هاى آموزش گوش دادن در دوره­ی ابتدایى: شواهدى از برنامه­ی درسى زبان ملّى چند کشور پیشرو در زبان‌آموزى و ایران. فصلنامه­­ی نوآوری‌های آموزشی. دوره 11 , شماره­ی 41 ; صص: 89-112.
زندی، ب. روشن، ب. وکیلی‏فرد، ا. و گلپور، ل. (1393). آزمون چندگزینه‌ای شنیدن: مقایسه‌ی تأثیر ارائه‌ی گزینه‌ها در دو قالب نوشتاری و گفتاری. پژوهش‌نامه­­ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، سال سوم، شماره­ی دوم، تابستان 1393، صص: 47-68.
شقاقی، و. و همکاران. (1390) .هنجاریابیِ آزمون بین‌المللی زبان فارسی. فصلنامه­ی پازند، شماره­ی 91، صص: 99-87.
صحرایی، ع. و جلیلی، ا. (1391). مبانی تهیه و تدوین آزمون مهارتی فارسی (آمفا). پژوهش‌نامه­ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، سال اول، شماره­ی اول، پاییز 1391،صص: 123-150.
قنسولی، ب. (1389). طراحی و روایی‌سنجیِ آزمون بسندگی زبان فارسی. مجله­ی پژوهش زبان‌های خارجی، شماره­ی 57، صص: 129-115.
 
Anderson, A. & Lynch, T. (1988). Listening. Oxford: Oxford University Press.
Bates, T. (2001). The Continuing Evolution of ICT Capacity: The Implications for
Education. Vancouver: The Commonwealth of Learning.
Boyle, J. P. (1984). Factors affecting listening comprehension. ELT Journal, Vol. 38/1
Brown, H. Douglas. (2004). Language assessment - principles and classroom practice. New York: Pearson/Longman.
Buck, G. (2001). Assessing listening. Cambridge: Cambridge University Press.
Clark, H. H. (1886). Using language. Cambridge: Cambridge University Press.
Dunkel, P. (1991). Listening in the native and second/foreign language: Toward an integration of research and practice. TESOL Quarterly, 25, 431-457.
Emanuel, R, et al. (2008) How college students spend their time communicating. International Journal of Listening, vol. 22, pp. 13–28.
Emery, P. G. (1980). Evaluation Spoken English: A New Approach to the Testing of Listening. ELT Journal, Vol. XXX1V, No. 2. January, pp. 96-99.
Field, J. (2005). Intelligibility and the listener: The role of lexical stress. TESOL Quarterly 38, 3, 388–423.
Good, T. (1977). Teaching manual: Missouri Mathematics Effectiveness Project (Tech. Rep. 132). Columbia: University of Missouri, Center for Research.
Harmer, J. (2007). How to teach English. Essex: Pearson Longman.
Henning, G. (1991). A study of the effects of variation of short-term memory load, reading response length, and processing hierarchy on TOEFL listening comprehension item performance (TOEFL Research Report No. 33). Princeton, NJ: Educational Testing Service.
 Lynch, T. (1993). "Theoretical perspectives on listening" in W. Grabe (ed.), Annual Review of Applied Linguistics, Vol. 13. Cambridge: Cambridge University Press, 8–19.
Macaro, E. (2111). Learning Strategies in Foreign and Second Language Classrooms, London and New York: Continuum.
McDonough, S. H. (1976). Listening Comprehension: The Effect of Test Question on Delayed Recognition of Content and Expression. Audio-Visual Language Journal, Vol. X1V, 3. pp 147-151.
Nunan, D. (1998). "Approaches to teaching listening in the language classroom" in proceedings of the 4779 Korea TESOL Conference. Taejon, Korea: KOTESOL.
Nurul Islam, M. (2012). An Analysis on How to Improve Tertiary EFL Students’ Listening Skill of English. Journal of Studies in Education.  ISSN 2162-6952. 2012, Vol. 2, No. 2.
O'Malley, J. M. Chamot, A.U. & Küpper, L. (1989). Listening comprehension strategies in second language acquisition. Applied Linguistics, 29, 331-341.
Pachler, N. & Redondo, A. (2007). Teaching foreign languages in the secondary school – a practical guide. Second edition. London: Routledge.
Rost, M. (2002). Teaching and Researching Listening. London: Longman.
Sally, Ovaiza. (1985). Listening Comprehension- A Lecture-Based Approach. ELT Journal, Vol. 39/3. 187-192.
Sapir, Edward. (1921). Language: An Introduction to the Study of Speech: New York: Harcourt, Brace and Company (284)
Swain, M. (1985). Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development, In S. Gass & C. Madden (eds.), Input in second language acquisition (pp. 235–53), Rowley, MA: Newbury House.
Takeuchi, T. & Kozuka, Y. (2010). Center Shiken Eigo listening niokeru TOEIC tokuten nikansuru chosa kenkyu [An analysis of TOEIC scores before and the introduction of listening test of the National Center for University Entrance Examinations.] Bulletin of Aichi Kyoiku University Practical General Center, 13, 127-131.
White, G. (2006). Teaching listening: Time for a change in methodology. In E. Usó-Juan & A. Martínez-Flor (Eds.), Current trends in the development and teaching of the four language skills (pp. 111–135). Berlin: Mouton de Gruyter.